Generalforsamling

SENESTE REF´ FRA GENERALFORSAMLING FINDES HERUNDER.

Generalforsamling Vespa Klub Fyn
den, 20. november 2019
Mørkenborg Kro
Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Jens Carlsen
Referent Mikkel Mygenfordt


2. Formandens beretning 2019
Der er i aften en stor tilslutning til generalforsamlingen, som viser der er stor interesse for klubben.
Året 2019 har ikke været det år med flest køreture og ikke noget nationalt træf, men det er ikke
ensbetydende med at der ikke har været aktivitet. I samarbejde med Vespa klub Øst, blev der lavet
en tur til Langeland, med overnatning, jeg deltog desværre ikke selv, men har hørt om et godt træf
med tilstrækkeligt væskeindtag før, under og efter middagen.
Mads lage mange kræfter i et træf i Assens, med mange tyske deltagere. Stor ros for det store
arbejde.


I løbet af sommeren har der været flere ture til Skovsøen, hvor der sparkes dæk på forskellige MC
ér. Tak til Jesper for initiativ til flere af de ture.
En klub vestpå arbejder på et klublokale, viser der stadig er en ånd og folk vil. Vespa klub Fyn kan
overveje om det vil være med til at styrke klubånden, få flere til at mødes om en fælles interesse.
Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer som evt. vil arbejde med ideen.
Vespa klub Fyn står for træffet i 2020, som vi ser frem til og håber på en stor tilslutning. Klubbens
medlemmer opfordres til at om at slutte op om træffet, det er vigtigt for sammenholdet i klubben og
der vil blive behov for hjælp fra mellemmerne.
Tilslut en stor tak til Peter og Trunte for husly til bestyrelsesmøderne.


3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Godkendt uden bemærkninger


4. Indkomne forslag
Ingen


5. Valg af bestyrelse, suppleant samt revisor
På valg:
Kassere – Ulige år – Modtager genvalg – Peter Nielsen - Genvalgt
Sekretær – Ulige år - Modtager genvalg – Mikkel Mygenfordt - Genvalgt
Revisor – Hvert år – Modtager genvalg – Jesper Poulsen - Genvalgt
Suppleant – Hvert år - Modtager genvalg – Carl Henning Lindberg - Genvalgt


6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til uændret
Vedtaget af generalforsamlingen.


7. Eventuelt
• Træf 2020
Planlægning på går. Mange tanker om hvad der skal være af aktiviteter. Der er bestilt et
rullefelt, købt en dartskive, og mange andre ting.
Der opfordres til at deltage i planlægningen, men i det mindste være med på dagene og
hjælpe.

Bestyrelsen sender information om planlægningsmøder ud, i starten af 2020.


• Arrangementer
Carl-Henning efterlyser flere arrangementer, vil gerne selv lave ture omkring Kolding.
Desuden efterlyses mere brug af hjemmesiden, arrangementer og mindre køreture bør
være på hjemmesiden, gerne mail om arrangementer.
Få gerne selv de små ture med på hjemmesiden.
Carl-Henning tager kontakt til Peter, for at komme i gang og få sat datoer.
Klubben opfordre alle til at tage initiativ til køreture, der er altid sparring i bestyrelsen hvis
man har brug for

Generalforsamling Vespa Klub Fyns

den, 22. november 2018

Hotel Årup kro

Bredgade 10, 5560 Aarup

 

1.Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Jens Carlsen

Referent Mikkel Mygenfordt


2.Formandens beretning 2018

2018 har været et godt år i Vespa klub Fyn, måske ikke året med flest kørte ture, men med et scootervejr ud over det sædvanlige.


Vi er en klub med en trofast medlemsgruppe, 32 tilmeldte til generalforsamlingen ud af 44 medlemmer er rigtigt flot.

Det betyder ikke, at vi ikke gerne vil være flere medlemmer, vi kigger mod fx Vespa klub Nordjylland, de har på meget få år fået etableret en klub med stor tilslutning og aktivitet.

Vespa Klub Fyn vil meget gerne være større og komme ud over Fyns grænser.


2020 bliver vi vært for nationalt Vespa træf, som vil blive afholdt i Bogense.

Meget mere om det senere.


Jeg vil godt takker Mads og resten af holdet bag forårsturen, en tur hvor der blev ydet førstehjælp til flere scootere.

Og Jesper for initiativ til flere ture og håber det fortsætter i 2019.


Tak til bestyrelsen for årets store arbejde.


I ønskes alle en god jul og godt nytår.3.Fremlæggelse af revideret regnskab

Gennemgang af regnskab

Depositum til træf, 3000 kr. For at sikre hytten i 2020.

Ingen yderligere bemærkninger4.Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag5.Valg af bestyrelse, suppleant samt revisor

På valg:

Formand – lige år – Modtager genvalg –Peter Nørholm - Genvalgt

Webmaster – lige år - Modtager genvalg –Frank Thomassen- Genvalgt

Revisor – Hvert år – Modtager genvalg –Jesper Poulsen¬- Genvalgt

Suppleant – Hvert år - Modtager genvalg –Henning Lindberg- Genvalgt6.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret

Kontingent er uændret i 2019


7.Eventuelt

16. – 18. august 2019 er der Træf i Lüneburg, i løbet af 2019 vil vi begynde, at se på om der er interesse for en fællestur derned.


Jesper opfordrer til flere spontane køreture.

Det kan være en fordel at bruge Facebook,da mange ser det hurtigt.Jesper hjælper gerne med at få det lagt op.

Jesper laver et forårstræf, mere om det senere. Når der bliver behov for hjælp giver Jesper lyd.


Generalforsamling Vespa Klub Fyns

den, 24. november 2016

Restaurant Morudgaard,

Åbakkevej 7, 5462 Morud

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Jens Carlsen – Valg modtaget.

Referent Mikkel Mygenfordt

2. Formandens beretning 2016

Velkommen til gf i Vespa klub Fyn 2016.

Vi er samlet her i aften for at hylde vores klub, men ikke mindst også at hylde de personer som

igen og igen kommer til vores arrangementer. Det er dejligt vi har en sådanne ”kerne” i klubben.

Klubmedlemmer som aktivt er med til at skabe vores køreture, med efterfølgende skønne indlagte

billeder på FB. Personer som har arrangeret denne GF, ringet rundt efter tilbud mm og så strikket

det hele sammen til at vi kan mødes her i aften. Personer som har lagt hjem til et arrangement,

skrue aften, start for køretur, pudsedag, grill osv.

Vores webmaster Frank som bruger meget energi på vores fremragende hjemmeside.

Bestyrelsen. Klubbens medlemmer. Kernen som danner grundstenen i klubben, kernen i vores

Facebook gruppe. Kernen som udgør Vespa kulturen i Danmark. Medlemmerne i de dansk Vespa

klubber.

Det er disse personer jeg er ekstra glad for vi har i klubben og det er disse personer som skal nyde

denne aften ekstra meget, i godt selvskab, med efterfølgende god mad.

Vespa Klub Fyn har i år også været ret aktive i samarbejde med især Vespa Klub Vestjylland som

jeg syntes vi har fået et super godt samarbejde med. Vi er glade for deres deltagelse i vores

arrangementer og jeg ved at de er glade for deltagelse af vores medlemmer. Et samarbejde som

jeg håber, vil vokse sig større de kommende år.

Men vi har også stået forrest i planlægning af Milano og Imola stumpemarkederne i Italien i år.

Vi er med helt fremme i planlægningen af turen til World Vespa Days i Celle til sommer. Hvor der

er deadline for tilmelding allerede her på lørdag. I skrivende stund er der 30 danske tilmeldte. Hvis

der er nogle som vil høre mere om Celle turen må de meget gerne tage spørgsmålet under EVT.

Ellers kom over til mig efter GF.

Ligeledes er vi med til planlægningen af en forhåbentlig kommende efterårstur til Toscana. Som vi

håber, kan køres i efterårsferien 2017. Det er en tur hvor vi fragter vores scootere ned i Italien for

derefter at flyve ned til dem og tagen en runde i Toscana.

Året 2016 har været et særdeles aktivt år.

Jeg vil lige ridse nogle af vores ture op.

30 stk. har jeg på listen

Allerede i januar var vi på stumpemarked i Vissenbjerg

Stumpemarked i Milano i februar

Skrue aften i Asperup i marts

Et sølvbryllup i Middelfart i april

Tur til lilleskov teglværk 20 april

Tur til Egeskov 22 april

Tur til skovsøen samme aften?

Stumpemarked i Fredericia

Klargørings arrangement og grill den 11 maj

Retrovägen turen Sverige 14 maj

Egeskov 28 maj fælles arrangement med Vespa klub Vest Jylland

9 juni Grill hos Jesper og skovsø tur

26 juni ”alt på hjul” i Otterup

3 juli tur til Bagenkop med klassiske biler. Arr. Mercedes Folmer i Langeskov

9 juli. Pudsedag hos Boie og Maria hvor Sasa bød på kaffe og brunsviger i Odense inden turen til

Tårup

26 juli tur til Vedstaarup teglværk og Strøer samlingen

30 juli tur til Frøslevlejeren og Flensborg med Vespa Klub Vestjylland

31 juli Karolinetræf i Middelfart med efterfølgende kaffe og Kage hos Marianna og Johnnie

7 august Rockmusik og MC træf på Fredericia Havn. Men besøg af Davide fra Italien

9 august Fernisering af maleriudstilling ”Vespa tid” i Esbjerg

11 august Tur til Oksbøl lejren

26 august Vespa træf Sorø

8 september Imola tur. Italien

17 september Brylcreme træf på Brandts i Odense

22 september Skovsøen i Odense

24 september Karoline træf i Middelfart

22 oktober Stumpemarked i Fredericia

12 november Stumpemarked i Herning

20 november garage dag hos Sasa i Odense

24 november GF

Alle disse ture har været annonceret så alle har kunnet deltage.

Vores gf har altid været et af højdepunkterne i Vespa året.

Det er her vi får det hele afsluttet på en dejlig måde.

Her får vi set hinanden og snakket i et fysisk rum. Den altid glade afsked vi har efterfølgende med

de varme ”kan i nu have en glædelig jul” ønsker.

Ja, for mig er det her vi starter julen.

En særlig hilsen til Peter Nielsen som ligger på Fredericia sygehus med rosen i benet, Men ønsket

om en god bedring. Skal hilse jer mange gange

Jeg vil ønske jer alle en skøn gf, god appetit og en glædelig jul.

Der roses generelt for de mange arrangementer og den gode stemning i klubben.

Nye medlemmer modtages med åbne arme og nysgerrighed.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Kasseren fremlage det reviderede regnskab. Det fremlagte regnskab blev godkendt.

Spørgsmål vedr. salg af klubtøj – Der er kun enkelte refleksveste tilbage, resten er solgt.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse, suppleant samt revisor

På valg er:

Formand – modtager genvalg (Lige år) - Genvalgt

Webmaster – modtager genvalg (Lige år) - Genvalgt

Suppleant – modtager genvalg- Genvalgt

Revisor – modtager genvalg - Genvalgt

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret - Godkendt af fremmødte medlemmer

7. Eventuelt

Nedsættelse af udvalg til at arrangere Forårs Vespa tur.

Boye vil gerne arrangere en forårstur, med fokus på Langeland. Boye skal dog have hjælp til

planlægningen. Lars og Jørgen tilkendegiver at de meget gerne vil hjælpe med planlægningen.

Medlemsliste bliver sendt ud til alle medlemmer i starten af januar. Det lover sekretæren.

Kilometer pokal.

En ejer af en gul scooter har kørt flest kilometer, på speedometeret, dog vurderes det at Jørgen

har kørt endnu flere og vinder derved kilometer pokalen.

Fedeste scooter

Mads ”gårdejer” har nu vundet ”den fedeste scooter” med et 15 år gammelt billede af hans scooter.

Da konkurrencen ikke var nærmere defineret må vi anerkende manden med de fleste stemmer.

                                     

Referat af Vespa Klub Fyns generalforsamling

den, 19. november 2015


ved tidligere sekretær Anni Carlsen, den 20. nov. 2015


1.Valg af dirigent:

Jens Carlsen blev enstemmigt valgt.


2.Formandens beretning:

Så er året 2015 snart forbi, en sød juletid venter, en tid, vi traditionen tro begynder med generalforsamling og julefrokost i Vespa Klub Fyn.


Formanden gennemgik hvad vi havde lavet i årets løb.

Vores klub blev stiftet 5. nov. 1996. Det er 19 år siden. Vi var dengang19 medlemmer. Vi har haft 115 medlemmer igennem tiden og vi er 49 medlemmer i dag.

Set i det lys er det faktisk flot, at vi er mødt så talstærk op i aften.


Når man ser rundt på de andre klubber er de meget synlige på FB/hjemmesider, men fakta er, at der ikke kommer så mange til deres arrangementer. Men alligevel er der en lille standhaftig flok, som kommer igen og igen til træf, ture o.l. Det er den kerne, som vi skal bygge videre på. Den kerne af entusiaster og venner som mødes over Vespa scooteren til nogle timer med sjov og ballade.


Vi har med vores FB profil fået den ønskede effekt, hvor tingene går hurtigere i realtime. Flere kan og byder ind med ture, sjove oplevelser, billeder m.m. Jeg vil opfordre til at FB bruges noget mere af os medlemmer.


FB har således også haft, så stor virkning i det nordjyske, at en ny klub er stiftet. Jeg vil gerne byde velkommen til Vespa Klub Nordjylland, hvor Ole Tanggaard er blevet formand. Ole har i nogle år seriøst arbejdet på dette. Startende med at der blev afholdt træf 12.-13.-14. juni 2015 ved Kirsten og Ole Tanggaard, Lønstrup. De er godt i gang deroppe. Det meste kører på FB, hvor man giver og får glæden, ved at læse, se billeder m.m., af de ture som arrangeres.


Vi har også i vores klub haft glæde af medlemmernes input. En stor tak til Mikkel, Jesper og Jørgen, som lavede en hyggelig grillaften med køretur til Skovsøen, en torsdag aften. Byd gerne ind med flere af sådanne arrangementer. Ligeledes lavede Vespa Klub Danmark og Esbjerg klubben i samarbejde med Fyn en tur ned til Krengerup Slot og Skoda museet. En super fin tur.


Vespa Klub Vestjylland afholdt træf i august i år, vejret var med os. Fredag aften, blev der serveret gallamiddag og natten blev næsten til morgen inden vi kom til køjs. Vi var mange deltagere fra Fyn Klubben.


Nogle af klubbens fantastiske støtter igennem mange år, Jens og Anni giver roret STYRET videre til yngre kræfter, som det så smukt hedder. Jeg vil på klubbens vegne og Personligt sige jer tusinde tak for den støtte, hjælp i klubregi, hjælp til træf, ture og arrangementer. Ja stort set alt hvad klubben har lavet, har i haft en finger med i. Det er en fantastisk arbejdsindsats i har ydet 1000 tak. Vi håber på mange herlige stunder sammen med jer, også fremover.


Formanden takkede bestyrelsen for en god indsats og sagde ligeledes tak for året der gik, og ønskede alle en glædelig jul og håbet om, at 2016 bliver et godt scooter år med god deltagelse til de kommende arrangementer.


3.Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.


4.Indkomne forslag:

Der er kommet et forslag fra Jesper som blev forelagt af formanden.

Ønsket fra Jesper var, om foreningen kunne give et tilskud til arrangementer for medlemmer af Vespa Klub Fyn og som arrangeres af enten klubben eller medlemmer af Vespa Klub Fyn.

 

Efter en god diskussion blev følgende enstemmigt vedtaget og gældende til næste generalforsamling i 2016. På næste GF skal emnet evalueres.

GF besluttede, at der skulle gives 50,00 kr. pr. medlem – til fortæring - som deltager i et arrangement som enten enkelte medlemmer eller foreningen står for.


De der arrangerer en tur, bedes sammen med anmodningen forklare hvad tilskuddet skal gå til. Anmodningen stiles til Trunte og Peter.

Der blev yderligere besluttet, at give 100,00 kr. pr. medlem til de, der deltager i andre Vespa klubbers træf, dog fratrækkes de 100,00 kr. i gebyret, når Vespa Klub Fyn arrangerer et internationalt træf.


Generalforsamlingen bakkede op om et forslag, som gav bestyrelsen bemyndigelse til at hæve ovennævnte tilskud, såfremt de skønner, at der er rigelig med penge i kassen.


5.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valg af kasserer, sekretær, suppleant og revisor.


Kasserer Trunte og Peter blev genvalgt, Anni takkede nej efter 10 år og 3 dage som sekretær, i stedet blev Mikkel Mygenfordt valgt og som suppleant Karl Henning Lindberg og Jesper Poulsen som revisor.

 

6.Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet forblev uændret med 250,00 kr. pr. person og 350,00 kr. pr. husstand.


7.Eventuelt:

Johnnie spurgte om forskellen på kontingent 250/350 kr.

Formanden forklarede, at ved at have hele ”familien” tilmeldt betaler klubben også tilskud ved arrangementer til ”ægtefællen”.


Formanden anmoder om, at kontingent bliver indbetalt til tiden, sidste frist 14. dec. 2015. Også for at undgå rykkergebyr og alt det besvær med at oprette medlemmerne igen.

Mikkel den nye sekretær, er som så mange af os andre ikke på FB og vi blev enige om, at vi udover FB også fremover kommunikerer via mail og hjemmesiden. Der var også i år mange rosende ord til Frank for det flotte web. arbejde han udfører.


Jens forespurgte Johnnie, om han ville fortælle lidt om det store arbejde de gør for at støtte og udvikle via SOS Gambia.


Johnnie er lige kommet hjem efter 3 uger i Gambia. Han fortalte om sit arbejde for SOS Gambia. De indsamler penge blandt medlemmer i støtteforeningen, som bruges til at dække for børnenes skolegang og en teknisk skole. 20 sponsorer var med dernede og på en køretur i Jeep, men kun de forreste i bilen skulle benytte sikkerhedsseler. Nå pyt hvis der ryger nogle af i svinget. De arrangerede også en badedag og ingen af børnene kunne svømme, men de blev alligevel smidt i vandet. Livredderne stod foran dem ude i vandet og sikrede, at ingen kom i fare.


Forholdene i Afrika må man sige, er noget anderledes end her i Danmark. De har brug for mange ting.

De har fået ting fra det gamle rådhus i Middelfart bl.a. sanitet, gardiner, borde og stole.


Der var mulighed for køb af tøj med tilskud fra klubben. Det var der en del der gjorde brug af. Også denne gang havde Trunte sørget for muligheden. Flot gået Trunte.


Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede alle en glædelig jul og godt nytår. Efter generalforsamlingen var der spisning med buffet og selvfølgelig risalamande, stemningen var som altid god.


Nye mail adr. og tlf.


Sekr. Mikkel Mygenfordt: minimyg@hotmail.com tlf. 21 48 29 99


Revisor Jesper Poulsen: je.poulsen@hotmail.com tlf. 26 74 34 55


Suppleant Karl Henning Lindberg: khlindberg@gmail.com tlf. 51 92 27 41


____________________________________________

Referat af Vespa Klub Fyns generalforsamling

den, 20. november 2014


ved Anni Carlsen, den 21. nov. 2014
1.Valg af dirigent:

Jens Carlsen blev enstemmigt valgt.


2.Formandens beretning:

Så er året 2014 snart forbi, en sød juletid venter, en tid, vi traditionen tro begynder med generalforsamling og julefrokost i Vespa Klub Fyn.


Formanden gennemgik hvad vi lavede i årets løb.


Der var garagemøde hos Trunte og Peter hvor en knallert stod for tur. Ligeledes hos formanden og Kirsten og Jørgen lagde også lokaler til et møde.


Året var præget af træf.


Forårsturen i 2014 blev aflyst. I stedet holdt vi et International Vespa Klub Fyn træf i weekenden 22. – 24. august i de gamle Assens haller. Det fik vi meget ros for. En ros til alle de hjælpende hænder ved Willemoes træffet som klappede perfekt, selvom der til tider var drøn på. Der lød en opfordring til de fremmødte, om at deltage i de andre klubbers træf.


Der holdes træf 12.-13.-14. juni 2015 ved Kirsten og Ole Tanggaard, Rødoverhus, Møllebakken 14, 9800 Lønstrup. Pris 475,00 pr/person, tilmelding senest 1.3.2015.


Vespa Klub Vestjylland afholder træf den 7.-8.-9. august 2015.


Af udenlandske træf kan nævnes Milano og Beograd i 2015. Lüneburg i 2016.


Formanden takkede bestyrelsen for en god indsats. Sagde ligeledes tak for året der gik, og ønskede alle en glædelig jul og håbet om, at 2015 bliver et godt scooter år med god deltagelse til de kommende arrangementer.


3.Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.


4.Indkomne forslag:

Der er forslag om nedsættelse af kontingent med 50,00 kr. Dette blev nedstemt.

Ændre Facebook siden til en lukket side – kun for Vespa. Dette blev vedtaget.


5.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valg af formand, Web-master, suppleant og revisor.


Formanden blev genvalgt, ligesom Frank som Web-master, Mikkel som suppleant og Jens som revisor.

 

6.Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet forblev uændret med 250,00 kr. pr. person og 350,00 kr. pr. husstand.


7.Eventuelt:


Lars Andersen kunne bringe en hilsen fra Ilse og Manfred i Tyskland.


Da der er kommet en del nye medlemmer, kom der et forslag om køb af tøj med tilskud fra klubben. Der har vi før gjort brug af. Også denne gang lovede Trunte at kigge på mulighederne.


Det blev nævnt at sekretæren er på valg i 2015, Anni modtager ikke genvalg. Nu skal der yngre kræfter til.


Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede alle en glædelig jul og godt nytår. Efter generalforsamlingen var der spisning med buffet. Stemningen var som altid god.


_____________________________________________________________________________


21. november 2013, Kl. 18.00

Gelsted Kro, Søndergade 1, 5591 Gelsted

 

- Dagsorden ifølge vedtægterne.


Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


Vi starter med generalforsamlingen som varer til ca. kl. 19.00.


Derefter vil der være julefrokost.


Medlemmer med evt. ledsager er velkommen til at deltage i julefrokosten. Pris pr. person er 100,00 kr. + drikkevarer. Du bedes give besked så hurtigt som muligt og senest den 13. nov. til:


Kasserer Trunte og Peter 64 48 19 79 e-mail: Petervespa34@gmail.com 

Bemærk at kontingent for 2014 skal være betalt senest 13. dec. 2013, for fortsat at være medlem af Vespa Klub Fyn.


Kontingent for 2014 kan også betales på generalforsamlingen.


Alm. medlemskab kr. 250,00 - Familie medlemskab kr. 350,00


Beløbet indbetales/overføres til konto: 9050 – 4 575 636 301


Du skal huske at påføre NAVN og evt. medlemsnr.


Husk ved ændring af: Adresse, tlf.nr., e-mail adr. m.m. skal besked gives til sekretæren.


Kig ind på www.vespaklubfyn.dk regelmæssig for at holde dig opdateret med kommende arrangementer.


Opråb til alle Vespafolk

 

Vespa Klub Fyn afholder træf i weekenden 22. – 24. august 2014. Det foregår i Assens i de tidligere Assens haller. Så sæt kryds i kalenderen og mød talrig op.


REFERAT.


Referat af Vespa Klub Fyns generalforsamling den, 21. november 2013


ved Anni Carlsen, den 22. nov. 2013Valg af dirigent:

Jens Carlsen blev enstemmigt valgt.

 


Formandens beretning:

Så er året 2013 snart forbi, en sød juletid venter, en tid, vi traditionen tro begynder med generalforsamling og julefrokost i Vespa Klub Fyn.


 

Formanden gennemgik hvad vi lavede i årets løb.


5. april var vi på Kulturøen i Middelfart, sammen med Fiat 500 Klubben.


I juni havde vi en dejlig forårs køretur i det fynske med 36 deltagere.


Forårs turen i 2014 bliver aflyst. I stedet holdes et International Vespa Klub Fyn træf i weekenden 22. – 24. august i de gamle Assens haller.


I august var vi til Vespa træf i Århus. Arrangementet blev holdt i Hadsten i hyggelige Retor lokaler. Fyn klubben var pænt repræsenteret.


Formanden takkede bestyrelsen for en god indsats og sagde ligeledes tak for året der gik, og ønskede alle en glædelig jul og håbet om, at 2014 bliver et godt scooter år med god deltagelse til de kommende arrangementer.

Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.


Indkomne forslag:

Der er ingen forslag.


Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valg af kasserer, sekretær, suppleant og revisor.


Kasserer Trunte og Peter blev genvalgt, ligesom Anni som sekretær, Susanne som suppleant og Jens som revisor.

Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet forblev uændret med 250,00 kr. pr. person og 350,00 kr. pr. husstand.

Eventuelt:

Lars Andersen kunne bringe en hilsen fra Ilse og Manfred i Tyskland.


Ny hjemmeside er taget i brug. Den udbygges hele tiden. Vores Web-master Frank Walther efterlyser flere billeder til at sætte på siden.


Også vores Facebook side benyttes flittigt af både klubber og medlemmer. Frank kunne nævne, at selv dem fra Sjælland henter oplysninger fra vores side.


Frank fik stor ros for det flotte web-arbejde som han udfører.


Materiale til hjemmesiden sendes til Frank Walther rilasciaremotorino@gmail.com Indkaldelse til generalforsamlingen vil som i år også fremover findes på hjemmesiden. Husk at påføre afsender adresse på mails til ændringer/forslag til hjemmesiden.


Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede alle en glædelig jul og godt nytår. Efter generalforsamlingen var der spisning med buffet og selvfølgelig risalamande, stemningen var som altid god.


______________________________

Generalforsamling i Vespa Klub Fyn

29. november 2012, Kl. 18.00

Gelsted Kro, Søndergade 1, 5591 Gelsted


Dagsorden ifølge vedtægterne.


Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.


Vi starter med generalforsamlingen som varer til ca. kl. 19.00.


Derefter vil der være julefrokost.


Medlemmer med evt. ledsager er velkommen til at deltage i julefrokosten. Pris pr. person er 100,00 kr. + drikkevarer. Du bedes give besked så hurtigt som muligt og senest den 18. nov. til:


Kasserer Trunte og Peter 64481979 e-mail: petervespa34@gmail.com


Bemærk at kontingent for 2013 skal være betalt senest 14. dec. 2012, for fortsat at være medlem af Vespa Klub Fyn.


Kontingent for 2013 kan også betales på generalforsamlingen.


Alm. medlemskab kr. 250,00 - Familie medlemskab kr. 350,00


Beløbet indbetales/overføres til konto: 9050 – 4575636301


Du skal huske at påføre NAVN og evt. medlemsnr.


Husk ved ændring af: Adresse, tlf.nr., e-mail adr. m.m. skal besked gives til sekretæren.


Kig ind på www.vespaklubfyn.dk regelmæssig for at holde dig opdateret med kommende arrangementer.


Opråb til alle Vespafolk

Vi har en ide om at lave en tur Fyn rundt - een dag - i 2013.


Vi håber der er nogle der vil være med til at planlægge denne tur, så giv os et kald på 22367667 så vi sammen kan lave en tur.


Der vil være mulighed for overnatning før og efter turen hos os:


Peter og Trunte, Lyøvej 34, 5466 Asperup.Referat  v/ Anni Carlsen, den 30. nov. 2012


1.         Valg af dirigent:


Jens Carlsen blev enstemmigt valgt.


2.         Formandens beretning:


Så er året 2012 snart forbi, en sød juletid venter, en tid, vi traditionen tro begynder med generalforsamling og julefrokost i Vespa Klub Fyn.


Vi mindes vores tidligere kasserer Bent Juhl, som afgik ved døden her i sommer. Æret være hans minde.


Formanden gennemgik hvad vi lavede i årets løb.


Vi har to gange tidligere holdt GF på Golfen i Middelfart, men i år prøver vi noget nyt og afholder GF her på Gelsted Kro.


Forårsturen, som Trunte og Peter fik flot arrangeret, blev lidt af en madfest, men vi overlevede.


Vespa Klub Nordvest i Holstebro har afholdt træf i år, hvor Fyn også var repræsenteret. I den forbindelse var der GF i Vespa Klub Danmark. På det møde træk præsidenten sig – Peer Fløjstrup Tanggaard – og Vespa Journalen blev nedlagt.


Alle blev opfordret til at melde sig til præsident posten.


Der var World Vespa Træf i London. På grund af vejret blev træffet ikke så vellykket. Men os fra Vespa Klubberne her i DK, hyggede os gevaldigt.


3.         Fremlæggelse af revideret regnskab:


Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.


4.         Indkomne forslag:


Der er ikke indkommet nogle forslag.


5.         Valg af bestyrelsesmedlemmer:


Valg af formand, web-master, suppleant og revisor.


Peter blev genvalgt som formand, Susanne som suppleant og Jens som revisor.


Frank Walther som web-master.


6.         Fastsættelse af kontingent:


Kontingentet forblev uændret, 250,00 kr. pr. person og 350,00 kr. pr. husstand.


7.         Eventuelt:


Når vi igen skal holde træf over en hel weekend – måske i 2014, evt. først i 2015 var der forslag til, at vi skal have fundet et bedre sted end Lilleskov Teglværk, hvor vi har holdt til ved de sidste to træf, da overnatnings muligheder der er meget primitive.


Der blev foreslået en tur Fyn Rundt ca. 400 km altså en ironman. Turen kan evt. foregå over to dage. Der blev efterlyst medlemmer til at være med til at arrangere turen. Der var enighed om, at kasseren udsender en mail i begyndelsen af 2013. Udfra de indkomne forslag og tilmeldinger, vil der efterfølgende blive fastlagt et tidspunkt til turen.


Tidspunkt for den traditionelle ”Forårstur” kommer senere.


Der blev efterlyst en feedback på et forslag fra Peer i Esbjerg om billig Falck abonnement Peter tager sagen op.


Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede alle en glædelig jul og godt nytår.


Efter generalforsamlingen var der en overdådig julefrokost og selvfølgelig risalamande, stemningen var som altid god.


COPYRIGHT (c)  ALL RIGHTS RESERVED